มหาวิทยาลัยศิลปะเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ

August 26th, 2019

วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตซางะเงจุทสึ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตชิริทสึเงจุทสึ

August 20th, 2019