วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตซางะเงจุทสึ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโจะชิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยศิลปะเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโคเงเซ็นอิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตชิริทสึเงจุทสึ

August 20th, 2019

มหาวิทยาลัยโดชิชะโจชิ

August 19th, 2019