Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

สัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติในปัจจุบัน

บทสัมภาษณ์จริงของนักศึกษาต่างชาติที่เกียวโตที่ตีพิมพ์
กรุณารับชมและรับฟังเสียงสัมภาษณ์สดของนักศึกษาต่างชาติ

ตอนนี้ฉันกำลังเริ่มทำโปรเจค ซึ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับเวชศาสตร์ ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม

Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University

Julia Junghof (จาก เยอรมนี)

※บทสัมภาษณ์ ของปี 2016

คุณมีแนวทางในการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาอย่างไร

สถานที่ตั้งของศูนย์การวิจัยและประยุกต์ใช้เซลล์ไอพีเอส (iPS Cell) มหาวิทยาลัยเกียวโต หรือ CiRA เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ฉันเลือกมาศึกษาที่นี่
ฉันจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และชีววิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอนน์ในเยอรมนี ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ศาสตราจารย์ชินยะ ยามานากะ
(Shinya Yamanaka) ได้รับรางวัลโนเบล ไม่ว่ายังไงก็ตาม ฉันรู้สึกเพียงว่าอยากมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ไอพีเอส (iPS Cell) ที่ศูนย์การวิจัย CiRA
ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก ขณะที่ฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Bonn ฉันได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ปี
นับแต่นั้นมา ฉันก็หลงรักในวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเกียวโต เช่น พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น การจัดดอกไม้ และการเต้นรำแบบพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่น
และนี่คือเหตุผลข้อที่สองของฉัน

คุณศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ CiRA

เริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ ฉันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยที่ศูนย์การวิจัยและประยุกต์ใช้เซลล์ไอพีเอส (iPS Cell) ของมหาวิทยาลัยเกียวโต
เซลล์ไอพีเอส (iPS Cell) นี้มีประโยชน์และสร้างความเป็นไปได้มากมาย เนื่องจากฉันสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพและการปลูกถ่ายเซลล์หัวใจ
จึงได้เข้าทำงานในฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยในห้องปฏิบัติการทดลองด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ผู้สอนและนักวิจัยรุ่นพี่
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัว และในฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้ฉันจะเริ่มต้นทำโปรเจคซึ่งเน้นที่แนวคิดเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม
ฉันตั้งตารองานวิจัยนี้ด้วยความตื่นเต้นอย่างมาก
 

อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกยินดีหรือรู้สึกประทับใจเนื่องจากการมาเรียนในเกียวโตบ้าง

ในห้องปฏิบัติการทดลองจะมีพื้นที่ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้เรียกว่า “Open Rep” บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่เปิด ซึ่งนักวิจัยสามารถสนทนาแลกเปลี่ยน
ความเห็นกันได้อย่างอิสระ ช่างเป็นความรู้สึกที่สบายใจอย่างมาก ฉันดีใจที่ได้มาเรียนที่ CiRA

คุณต้องการนำประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นไปใช้ประโยชน์อย่างไรในอนาคต

ในตอนนี้ เป้าหมายของฉันคือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยทางการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตในปีหน้า และได้รับปริญญาเอกจาก
การทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไอพีเอส (iPS Cell) ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนี้แล้ว
ฉันอยากกลับไปยุโรปเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ไอพีเอส (iPS Cell) ต่อไปที่สถาบันวิจัยสักแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถาบันที่สังกัดหน่วยงานรัฐบาลหรือ
เอกชนก็ได้ ฉันอยากช่วยเหลือผู้คน ตอนที่ฉันอายุ 7 ขวบ ฉันเคยอยากเป็นหมอ แม้ว่าความฝันของฉันในตอนนี้คือการเป็นนักวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สภาวะเสื่อมก็ตาม แต่ฉันก็ยังต้องการใช้เซลล์ไอพีเอส (iPS Cell) เพื่อมีส่วนร่วมในสังคมผ่านทางการแพทย์ด้วย
 

ดูตาราง