Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông báo đến các du học sinh trong nước

The Study Kyoto Short Movie Contest finalists have been selected!

2017/10/27

10 finalists have been selected by the 3 judges, out of the 23 movies submitted for the Study Kyoto Short Movie Contest. The grand prize and other prizes will be selected among these movies at the Final Judging & Award Ceremony held on November 23rd. Please look forward to who the winner will be!
Details: https://www.studykyoto.jp/contest/

動画コンペ チラシ表