Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhânViện Khoa học và Công nghệ Kyoto

Học vị được chấp nhận : Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ

Introducing a fast track and non-traditional program to a promising engineering career in Japan and beyond.
Do you have a dream of becoming a professional engineer?
Make your dream come true with Kyoto University of Advanced Science!
Kyoto University of Advanced Science (KUAS) is in the planning stage to launch a groundbreaking English-medium faculty of engineering as its 5th new addition. It plans to commence its postgraduate program in 2020, followed by the undergraduate program in 2021. Focusing on the fields of industrial design and mechanical, electrical, and mechatronics technology, KUAS welcomes willing and talented young people from around the world hoping to address real-world engineering and technological challenges we face. The faculty is planning to offer students abundance of exciting opportunity for hands-on learning, semi-industry placement in collaboration with Japan-based world-class engineering and technology companies. This prepares students for career sucess.

  • Học bổng
  • Chương trình học bằng tiếng Anh
  • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 9
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
No Japanese is required for the English track at the Faculty of Engineering.
Phí nhập học 260,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm 800,000~1,100,000 yên
Học phí (khối khoa học)/năm 1,400,000~1,700,000 yên
Thông tin chi tiết về trường đại học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh
Xã hội học Xã hội học, Truyền thông
Khoa học Sinh học
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí
Thông tin chi tiết về trường cao học
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Tâm lý học Tâm lý học
Kinh tế Kinh tế
Xã hội học Xã hội học, Truyền thông
Khoa học Sinh học
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí
Nông thủy sản Nông Thủy sản, Hóa học nông nghiệp, Khoa học lâm nghiệp
Khoa học đời sống Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Kỹ thuật Công nghệ cơ khí

Liệu về các trường học

  • KUAS_jp
    学校案内
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • KUAS engineering department

  • Liên hệ

    Truy cập