Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Tư nhân:Đại học Kyoto Gakuen

Đại học, Sau đại học Liệu về các trường học

Kyoto Gakuen University (KGU) has been reborn as a university to support a new generation. Together with the Kameoka Campus which is surrounded by abundance of nature, it has taken on a double-campus format with the opening of an urban campus in Uzumasa, Kyoto—a city with a history of more than 1,000 years. The university is organized into 10 departments in 4 faculties which include the Faculty of Economics and Business Administration, the Faculty of Health and Medical Sciences, the Faculty of Humanities, and the Faculty of Bioenvironmental Science. With a focus on practical learning in an age of globalization, it reopened in 2015 as a university integrating the arts and sciences.
The teachers at KGU are committed to providing close supervision to draw out the maximum potential of each student. Students at KGU can look forward to an education which is ahead of the times.

●Thông tin chi tiết

Lĩnh vực nghiên cứu bậc đại học Lịch sử, Tâm lý, Kinh tế học, Quản trị học, Khoa học, Nông nghiệp, Điều dưỡng, bảo hiểm
Lĩnh vực nghiên cứu bậc đào tạo sau đại học Lịch sử, Văn hoá, Tâm lý, Luật, Kinh tế học, Quản trị học, Xã hội học, Khoa học, Nông nghiệp
Điểm hấp dẫn Có nhiều cơ hội giao lưu với du học sinh và sinh viên Nhật Bản, Số lượng du học sinh đông đảo, Có nhiều sự kiện trong trường
Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 9
Chi phí du học
Thiết bị - Điều kiện
Ký túc xá - Nhà cho thuê  
Học bổng - Miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên Hồi giáo  
Chương trình ngắn hạn  
Khóa học dành riêng cho du học sinh  
Tên khoa có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Tên ngành nghiên cứu có thể lấy bằng cấp bằng tiếng Anh
Đường dẫn Web http://www.kyotogakuen.ac.jp/en/
Liên hệ nyushi@kyotogakuen.ac.jp

●Truy cập

●Tải tài liệu về các trường học

  • 大学案内2018年度版

    大学案内2018年度版

  • SMILE

    SMILE

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

●Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

  • 入試ガイド