Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Cao đẳng Ikenobo

Học vị được chấp nhận: Cử nhân cao đẳng

Ikenobo Junior College is a coeducational college located at "Shijo Muromachi" in the center of Kyoto, the place where Japanese culture was born. The college was founded in connection with "Ikenobo style, the origin of Ikebana" which has a history and tradition of more than 550 years. Our foundation spirit is "harmony and beauty" which is the spirit of Ikebana. Each department covers some specialized areas, in which we offer various learning opportunities for students to acquire skills that are utilized in specialist fields. For example, Ikebana, Beauty, Bridal, Confectinery, Medical clerk, etc.

 • Học bổng

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4
Yêu cầu nhập học ・Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU):200 trở lên
・Kỳ thi năng lực Nhật Bản (JLPT):N2 trở lên
Phải có năng lực tiếng Nhật bằng hoặc cao hơn các cấp độ đã viết ở trên. Một bài phỏng vấn trước là bắt buộc
Phí nhập học Miễn phí nhập học
Học phí (khối nhân văn)/năm 565,600 yên
Những điều cần lưu ý khác Phí giảng dạy 280,000 yên
Thông tin chi tiết về trường cao đẳng
Quản trị, Thương mại Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin
Du lịch Du lịch
Khoa học đời sống Làm đẹp, Khoa học đời sống, Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Nghệ thuật Mỹ thuật, Thiết kế

Liệu về các trường học


 • 池坊短期大学キャンパスガイド2024
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • 入試情報

 • Liên hệ

  Văn phòng tuyển sinh

  URL:https://ikenobo-c.ac.jp/inquiry/

  Mail:admis@ikenobo-c.ac.jp

  Truy cập