The College of Image Arts and Sciences Summer Program

August 6th, 2019

Chương trình ngắn hạn được phát triển hợp tác với bộ phận làm phim. Trong chương trình này, không chỉ học về phim ảnh, truyện tranh, các trò chơi, v.v… mà còn triển khai các buổi học độc đáo chỉ có ở Kyoto như tổ chức học tập trải nghiệm thực tế đi đến Bảo tàng Kyoto International Manga và công viên phim trường Toei Uzumasa Eigamura để sinh viên có thể trải nghiệm Văn hóa đại chúng Nhật Bản.