Textile Summer School

August 26th, 2019

Trường Học hè Dệt may của Kyoto Design Lab là dự án kết hợp với các nhà thiết kế, kỹ sư dệt may, nhà khoa học vật liệu từ Nhật và nước ngoài. Chương trình gồm các bài giảng và buổi khảo sát thực tế tại vùng Tango, nổi tiếng với các nghệ nhân dệt may truyền thống, cùng workshop trong 5 ngày lập trình dựa trên nguyên mẫu D-lab với cơ sở tiên tiến.