Kyoto Study Program – from Anime to Zen –

August 6th, 2019

Là chương trình du học ngắn hạn trong 2 tuần với sự hợp tác của Hiệp hội các trường Đại học ở Kyoto và thành phố Kyoto.↵Du học sinh có cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống, cũng như kỹ thuật anime tiên tiến, các bài giảng ở trường đại học, và chương trình giao lưu văn hóa Kyoto. Chương trình được tổ chức hai lần trong năm vào mùa hè và mùa đông, với ngôn ngữ chủ yếu sử dụng là tiếng Anh.↵(Chương trình không được tổ chức trong năm nay)