Kyoto Startup Summer School(KS3)

August 6th, 2019

Kyoto Startup Summer School (KS3) là chương trình hè tổng quát với mục tiêu kết nối các nhà khởi nghiệp, người trong lĩnh vực học thuật muốn cống hiến cho xã hội. Các bài giảng, workshop truyền kinh nghiệm khởi nghiệp từ các nhà khởi nghiệp thành công từ nước ngoài sẽ được tổ chức. Trong 4 năm qua, 120 người từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia chương trình. Cùng tham gia chương trình của trường KS3 để trau dồi kiến thức khởi nghiệp cho bản thân nhé.