E khóa học

July 13th, 2021

Có các khóa học hội thoại hàng ngày và các khóa học kinh doanh, tất cả đều được tổ chức trực tuyến từ 18:30 đến 20:10 theo giờ Nhật Bản, vì vậy cả những người bận rộn và những người không sống ở Nhật Bản đều có thể tham gia.
Có hai loại khóa học hội thoại hàng ngày, một lần một tuần và hai lần một tuần. Bạn có thể học tiếng Nhật hữu ích cho cuộc sống của bạn.
Khóa học kinh doanh dành cho những người có trình độ N2 trở lên và những người thực sự sử dụng tiếng Nhật trong công việc.
Bạn có thể thư giãn và đạt được trình độ tiếng Nhật trong các lớp học nhỏ tối đa 6 người.