Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Trường dạy tiếng Nhật Kyoto Minsai

Kyoto.A historica city. A cultural city.
A metropolis where international students and the world’s leading businesses meet.
Our school is located in a quiet environment where one can fully eperience the four seasons;
we have a wonderful row of cherry blosson trees in front of the school which bloom in the spring.
At Kyoto Minsai Japanese Language School, our goal is to provide moe than just a language course-we want to give our students a living language education, one that allows them to engage and immerse themselves in japanese culture and daily life.We are aiming at a state of Minsai, which means interpersonal global connections. See you in Kyoto Minsai!!!

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10, Tháng 1
Phí nhập học 55,000 yên
Những điều cần lưu ý khác Học phí 660,000 yên

Chương trình du học ngắn hạn

■ Khóa tiếng Nhật ngắn hạn, trường tiếng Nhật Kyoto Minsai
Xem chi tiết

Liệu về các trường học

 • 京都民際日本語学校_vi
  HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC - Những điều cần biết về tuyển sinh -
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC - Những điều cần biết về tuyển sinh -

 • Liên hệ

  URL:http://www.kyotominsai.co.jp/vietnamese/

  Mail:office@kyotominsai.co.jp

  Truy cập