Kyoto Styudy

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Trường dạy tiếng Nhật Kyoto - Trung tâm giáo dục tiếng Nhật Kyoto

Classes emphasize spoken communication through a small student-teacher ratio. We make the most of the unique opportunities available in Kyoto to improve your learning experience.

 • Học bổng
 • Ký túc xá - Nhà cho thuê
 • Chương trình ngắn hạn
 • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 10
Phí nhập học 52,800 yên(Thuế tiêu dùng 10%)
Những điều cần lưu ý khác Học phí 640,000 yên, Khác 70,000 yên

Chương trình du học ngắn hạn

■ Japanese Intensive Course for those who wish to audit (The Kyoto Center for Japanese Linguistic Studies, Kyoto Japanese Language School)
Xem chi tiết
■ Summer Intensive Course(The Kyoto Center for Japanese Linguistic Studies, Kyoto Japanese Language School)
Xem chi tiết

Liệu về các trường học

 • Japanese-Language-Course-Guide2019(en)
  Japanese Language Course Guide and Application Information2019
 • Japanese-Intensive-Course-For-those-who-wish-to-audit-the-intensive-course(en)
  Japanese Intensive Course For those who wish to audit the intensive course
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Thông tin về các kỳ thi và ứng tuyển ở đây

 • DOCUMENT DOWNLOAD

 • Liên hệ

  URL:http://kjls.or.jp/document/

  Mail:office@kjls.or.jp

  Truy cập