มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตยัคคะ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตนอร์ทเธอดัมโจชิ

August 26th, 2019

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกียวโตโคกะโจะชิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเซนทันคะกาคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต

August 23rd, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตบิจุทสึโคเง

August 23rd, 2019

วิทยาลัยเกียวโตเคไซ

August 23rd, 2019

อิเคะโนโบ มหาวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น

August 19th, 2019

มหาวิทยาลัยเฮอันโจะกักคุอิน

August 19th, 2019