Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

ฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

บริษัทต่างๆที่มาเข้าร่วมในอดีต

ในอดีตมีบริษัทแบบไหนบ้างที่มาเข้าร่วมโครงการเราได้ทำการรวบรวมรายชื่อไว้ด้านล่างแล้ว

※บริษัทที่จะเข้าร่วมในปีถัดไปยังไม่ได้ถูกกำหนดแน่ชัด กรุณาใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงเท่านั้น

บริษัท Yamanoka
เนื้อหางาน: งานแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์
http://www.yamaoka.co.jp/

บริษัท Saijoinx
http://www.saijoinx.com/
เนื้อหางาน: ทดลองผลิตเหล็ก แผ่นเหล็ก ผลิตแผ่นเหล็ก

บริษัท Ashigodo
http://www.asahigodo.co.jp/
เนื้อหางาน: ผลิตภาชนะประเภทต่างๆ นำเข้าวัตถุดิบอาหารเสริม

บริษัท Takara Seika
http://takara-seika.co.jp/index.php
เนื้อหางาน : ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท Butsudan
http://www.butsudan-shop.jp/company.html
เนื้อหางาน: ขายปลีกแท่นบูชาพระพุทธศาสนา

บริษัท Leafkyoto
https://www.leafkyoto.net/company/
เนื้อหางาน : เซลล์ โปรโมชั่น เผยแพร่ บริหารโรงแรม

บริษัท Dayalive
http://dayalive.jp/
เนื้อหางาน : เว็ปโปรโมชั่น, งานบริการเว็ปไซต์

บริษัท Tagaya Group
http://tagaya-group.com/
เนื้อหางาน : ธุรกิจงานแต่งงาน

บริษัท Hanatoro
http://stay.kyoto.jp/guide/company
เนื้อหางาน : งานเกสต์เฮ้าส์

บริษัท Fukunaga
http://www.fukunaga-tf.com/
เนื้อหางาน : ปรับปรุงพัฒนาการทำงานในร้านอาหารสาขาต่างๆ จำหน่ายและจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารต่างๆ

บริษัท Nakamura Tochiki
http://www.tokichi.jp/company/
เนื้อหางาน : ขายปลีกชาญี่ปุ่น ขายปลีกขนม งานคาเฟ่

บริษัท Romanlife
http://www.romanlife.co.jp/
เนื้อหางาน : ผลิตและจัดขายจัดขายขนมตะวันตกคุณภาพสูง /งานร้านอาหาร

บริษัท Flat Agency
http://flat-a.co.jp/
เนื้อหางาน : เอเยนต์ เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์

บริษัท Students Information Center
http://www.nasic.co.jp/
เนื้อหางาน : งานที่พักนักศึกษา งานเกี่ยวกับการสอน งานบุคลากร

เนื้อหางาน

เราจะได้ทำงานอะไรตอนฝึกงานบ้าง ด้านล่างคือตัวอย่างงานที่จะได้มีโอกาสทำ

・จัดการสต้อกนำเข้าส่งออกสินค้า ฝึกงานกับฝ่ายการค้า

・อธิบายเค้าโครงการพัฒนาและการผลิตสินค้า งานฝ่ายการผลิต

・ปฐมนิเทศหอพักมหาวิทยาลัย(นักเรียนต่างชาติ) ช่วยจัดอีเว้นท์ต่างๆด้านธุรการและรีเซฟชั่น จัดทำเอกสาร จัดเก็บไฟล์  ฯลฯ

・ดูแลขายของให้ลูกค้าตามร้านจัดตั้งพิเศษ

・ผลักดันแม่พิมพ์3Dปริ้นเตอร์และสำรวจตลาด3Dปริ้นเตอร์

・งานแปลเว็ปไซต์หรือเขียนและโพสต์คอนเทนต์ รวมถึงจัดการเรื่องการโฆษณาทางเฟสบุ๊ค

・งานต้อนรับลูกค้า ให้ลูกค้าชิมอาหารและอธิบายสินค้า รับลูกค้าในร้าน และอธิบายอาหารเครื่องดื่มเช่น ชา กับขนมต่างๆ ตรวจสอบสินค้าเวลาสินค้ามาส่ง จัดการและเติมสินค้าในร้าน จัดการเรื่องพาสปอร์ตเวลามีการละเว้นภาษี

・ดูแลจัดการลูกค้า งานฟร้อน  ดูแลจัดการตอบอีเมล์และรับโทรศัพท์(ภาษาจีน, อังกฤษ, ญี่ปุ่น) สั่งผ้า ช่วยเหลือด้านการทำความสะอาด

・งานในร้านอาหาร ดูแลลูกค้า

・งานผลิตและประกอบสินค้า ประกอบแม่พิมพ์ ลองใช้เครื่องจักร(เครื่องขัดเงา)ในการผลิตสินค้า

・แปลประกาศต่างๆตามงานอีเวนท์ แปลเอกสารที่พัก จัดทำประกาศตามอีเวนท์และจุดซื้อขายสินค้า วิจัยแผนงาน

・งานช่วยเหลือในงานแต่งงาน(ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ)

มีงานประเภทต่างๆมากมายขึ่นกับบริษัทที่เข้ารับการฝึกแต่โดยปกติแล้วจะเป็นการได้ลองลงไปทำงานในฐานะพนักงานจริงซึ่งแตกต่างจากการทำพาร์ตไทม์

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ด้านล่างนี้คือเสียงตอบรับต่างๆของผู้เข้าร่วมโครงการ

・ได้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ได้เริ่มเรียนตั้งแต่ 1 ถึง 100 จึงคิดว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆ

・ทำให้เข้าใจถึงความยากลำบากของการทำสินค้าที่ตอบสนองทั้งลูกค้าคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติผ่านการฝึกงานครั้งนี้ นอกจากนี้ยังทำให้เราได้ฟังความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรง และได้บอกความคิดเห็นของเราในฐานะชาวต่างชาติกับสถานที่ที่เราไปฝึกงานด้วย เขาก็นำไปใช้อ้างอิงทำให้เรามีความสุขมากเลย

・ได้เรียนรู้การสื่อสารและการใส่ใจลูกค้า ได้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับหัวหน้าในบริษัทญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าใจถึงข้อบกพร่องของตัวเองอีกด้วย

・ชอบตรงที่ได้เข้าไปทำงานจริงๆในบริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะการได้ลองทำการผลิตเองจริงๆ มีความคิดที่เปลี่ยนไป เริ่มคิดว่าทำงานกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กก็ดีไม่จำเป็นต้องทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่เสมอไป

・ได้ฝึกงานโดยรู้สึกถึงความรับผิดชอบเนื่องจากได้รับค่าตอบแทน

・ชอบตรงที่เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคิดและบรรยากาศในบริษัทจริงๆเนื่องจากระยะฝึกงานค่อนข้างนาน นอกจากนี้ยังได้ทำงานใกล้ชิดกับบริษัทอีกด้วย

ดูเหมือนจะมีนักศึกษาจำนวนมากที่รู้สึกเข้าใจในการทำงานมากขึ้น และก็มีศึกษาบางส่วนที่เริ่มเห็นว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการหางานด้วยเช่นกัน

โครงการฝึกงานอย่างมีค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเริ่มต้นขึ้นในปี 2016 ถึงแม้เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่ แต่เราก็คาดว่าจะฟังเสียงตอบรับจากทั้งทางนักศึกษาต่างชาติและทางบริษัทเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป สำหรับท่านที่มีความสนใจ อย่าพลาดที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ในปีถัดไปเป็นอันขาดครับ